DAG 4. Skapa ett konstruktivt reflekterande förhållningssätt

Sätt ord på vad du vill och inkludera både din hjärna och ditt hjärta. Det är då känslan skapas av att det känns bra, är kul och leder framåt. Det här tror jag gäller överallt, vare sig det handlar om arbete eller privatliv. Hur vi människor kommunicerar har alltid intresserat och fascinerat mig. Men även […]

Läs mer...

DAG 3. Med närvaro blir det enklare att vara tydlig och ta kloka beslut

En del chefer jag möter i mina uppdrag brukar jag göra uppmärksamma på att de förhåller sig till sitt arbete som om de arbetade med akutsjukvård. Det vill säga allt måste hända nu. Med ett sådant agerande uppstår snabbt en otydlig röra. Det som ofta saknas är en plan eller en grundstruktur som stödjer vardagen […]

Läs mer...

DAG 2. Samarbete och kommunikation skapar synliga mätbara resultat

Av erfarenhet vet vi att samarbete bidrar till känslan av delaktighet. Min övertygelse är, att först när vi människor själva blir medvetna om hur vårt beteende och förhållningssätt påverkar vår förmåga att åstadkomma det vi säger att vi vill, så kommer förändringen att ske på riktigt. Alla som har valt att arbeta som ledare har […]

Läs mer...

DAG 1. Align Human & Strategy – förena människor och strategier

Align Human & Strategy är Lead by Professions payoff. För mig symboliserar Align Human & Strategy den självklara kombinationen av det mjukt mänskliga och det hårt resultatfokuserade. Det här är något jag i hela mitt arbetsliv sett som naturligt att hålla fokus på och bidra till. För dig innebär det praktiska verktyg och nya perspektiv […]

Läs mer...

Under december månad kommer du att guidas genom 24 texter likt julkalenderns 24 luckor

Under december månad kommer du att guidas genom 24 texter likt julkalenderns 24 luckor i konceptet, Human leadership – in Work, Business and Life. Min önskan med texterna är att väcka nyfikenhet och bidra till inspiration på individnivå och organisationsnivå. Jag har skrivit dem till dig som vill veta mer om hur ditt sätt att […]

Läs mer...

Är du intresserad av ett upplägg i en kreativ miljö utanför mötesrummet?

De senaste tio åren har jag även genomfört uppdrag utanför det traditionella mötesrumsupplägget på kontoret i WaterFront Building. Ibland även en mix av både det traditionella och den kreativa miljön. Oavsett vilken kreativ miljö vi befinner oss i, är det gemensamma för arbetet att vi genom tidsbestämda och effektiva samtal utgår från nuläget för att […]

Läs mer...

Har du laddat ner ”HR i praktiken” från App Store?

Jag är helt övertygad om att det vi ser i dag i form att stöd till chefer och ledare i ”App-världen” bara börjat. Om du hade frågat mig för några år sedan hade jag med största sannolikhet haft ett mindre positivt sätt att förhålla mig till den här typen av digitalt stöd och support. Inte […]

Läs mer...

Kultur sitter i människorna – inte i väggarna

Så vad är kultur? För mig är kultur hur vi är med varandra i grunden, en spegling av våra egna mänskliga grundvärderingar. Att arbeta med att tydliggöra VILKA VI ÄR – VART VI ÄR PÅVÄG – DET HÄR ÄR VI, kommer att bli en av de största utmaningarna framöver för verksamheter och organisationer. Det visar […]

Läs mer...

Utveckling = att göra något annorlunda för att få ett bättre resultat

På våra arbetsplatser och i våra liv behöver de flesta av oss inte be om eller fråga efter förändring – det händer vare sig vi vill eller inte. Som jag ser det är utveckling genom förändring i grunden bara positivt. När man vill göra något annorlunda för att få ett bättre resultat, finns det ibland […]

Läs mer...

En tydlig ledare i praktiken

Så vad kan det innebära rent konkret att bli en mer tydlig ledare – för sig själv och andra? Ett exempel är kartan och kompassen. Chefer och ledare har idag ofta ansvar som är komplexa att förstå och det finns inte alltid inplanerad tid att sitta ned och skapa en plan för den förståelsen. Ändå […]

Läs mer...