Human leadership

– in Work, Business and Life

Human leadership är ett förhållningssätt som tar avstamp i och fokuserar på mänskliga värden och har ett tydligt fokus på roll, uppdrag och potential både i arbetet och i privatlivet. Både när vi leder oss själva och när vi leder andra. För mig handlar framtidens ledarskap om att leda människor och verksamheter på ett kraftfullt, tydligt och strukturerat sätt utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns. Det snurrar fort, med nya möjligheter, val och hinder hela tiden. Vi behöver välja till och välja bort mer fokuserat och medvetet för att använda vår energi på bästa sätt.

Den framgångsrika ledaren är grundad i sin person, ödmjuk i sitt sinne och har ett tydligt, kommunikativt och konstruktivt reflekterande förhållningssätt. Idag är vi människor den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter, och vi behöver skapa förutsättningar för oss själva att vara vårt ”bästa jag”. Min övertygelse är att när du investerar tid, resurser, energi och engagemang i dig själv och dina medarbetare kommer det direkt att visa sig i verksamhetens produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Human leadership bygger på en stark övertygelse om människans i grunden goda potential. Att leda sig själv och andra med utgångspunkt från det mänskliga perspektivet kräver mod, passion, engagemang, struktur och ett professionellt, personligt, empatiskt och intuitivt förhållningssätt.

Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade i att ledas i utveckling och förändringsprocesser framåt.

Välkommen för en kontakt!

Anne-Leé Holmbergföretagssymbolen

 

Aktuellt

Tankar och funderingar


2022-12-24

Dag 24. Holisticretreats.se

Stort tack till alla er för året 2022 ! Jag ser med glädje, tacksamhet och förväntan fram emot nästa år då jag och Lead by Profession AB även kommer att erbjuda holistiska retreats. Ett beslut som är tagit utifrån ett behov som vi tydligt kan se hos många vi mött framförallt sista två åren. Under […]

2022-12-23

Dag 23. Whats your intention

Vi lever i en intuitiv tidsålder som gör att vi mer och mer behöver vårt ”bästa jag” med oss i vårt dagliga liv. Inne i dig, i ditt hjärta finns tillgång till en djupare intelligens, energi och livskraft. Här finns massor av information, inre visdom och kraft – härifrån skapas mening, livslust och glädje. När […]

2022-12-22

Dag 22. Vattna det du vill skall växa

Vattna det du vill skall växa.– Var ska jag börja ? Välj det som gör störst skillnad på kort och långsikt. Anne-Leé Holmberg

2022-12-21

Dag 21. Kärlek eller rädsla

Alla våra känslor har kärlek eller rädsla som grund, dom är oförenliga och kan inte upplevas samtidigt.  Genom en ökad medvetenhet kring vilka våra grundkänslor är och hur dom får oss att agera och varför dom finns – tror jag att många fler naturligt skulle ställa fler frågor till sig själva när nervsystemets ”fight and […]

2022-12-20

Dag 20. Sårbarhet

Ibland kan livet pröva oss på ett sätt som gör att det känns mer eller mindre hopplöst, tomt och mörkt. En känsla som kan beskrivas med många ord som tex. låg på energi, hudlös och sårbar är det som kommer till mig just nu. Alla behöver inte någon att prata med när den här känslan […]ARKIV