Human leadership

– in Work, Business and Life

Human leadership är ett förhållningssätt som tar avstamp i och fokuserar på mänskliga värden och har ett tydligt fokus på roll, uppdrag och potential både i arbetet och i privatlivet. Både när vi leder oss själva och när vi leder andra. För mig handlar framtidens ledarskap om att leda människor och verksamheter på ett kraftfullt, tydligt och strukturerat sätt utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns. Det snurrar fort, med nya möjligheter, val och hinder hela tiden. Vi behöver välja till och välja bort mer fokuserat och medvetet för att använda vår energi på bästa sätt.

Den framgångsrika ledaren är grundad i sin person, ödmjuk i sitt sinne och har ett tydligt, kommunikativt och konstruktivt reflekterande förhållningssätt. Idag är vi människor den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter, och vi behöver skapa förutsättningar för oss själva att vara vårt ”bästa jag”. Min övertygelse är att när du investerar tid, resurser, energi och engagemang i dig själv och dina medarbetare kommer det direkt att visa sig i verksamhetens produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Human leadership bygger på en stark övertygelse om människans i grunden goda potential. Att leda sig själv och andra med utgångspunkt från det mänskliga perspektivet kräver mod, passion, engagemang, struktur och ett professionellt, personligt, empatiskt och intuitivt förhållningssätt.

Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade i att ledas i utveckling och förändringsprocesser framåt.

Välkommen för en kontakt!

Anne-Leé Holmbergföretagssymbolen

 

Aktuellt

Tankar och funderingar


2019-12-30

Tack för året 2019 !

Om någon dag skriver vi år 2020 – ett nytt decennium, det känns stort. Ritualer i form av att summera, fira och elda har ni som träffat mig hört massor av och som jag arbetar med i vardagen hela året om som ett sätt att skapa en mer tydlig känsla och riktning av vad som är […]

2019-10-26

Kultur sitter i människorna – inte i väggarna

Så vad är kultur? För mig är kultur hur vi är med varandra i grunden, en spegling av våra egna mänskliga grundvärderingar. Att arbeta med att tydliggöra VILKA VI ÄR – VART VI ÄR PÅVÄG – DET HÄR ÄR VI, kommer att bli en av de största utmaningarna framöver för verksamheter och organisationer. Det visar […]

2019-09-12

En favorit – Working hard for something we love is called PASSION ! 

När jag såg bilden tänkte jag direkt på min vår, mycket uppdrag men utan känslan av stress. Bara glädje och en känsla av ”flow” – helt underbart. En känsla jag bara ville skulle fortsätta. Första dagarna jag var sommarledig dök den här bilden upp i min dator för att sedan följa med genom veckor av […]

2019-07-05

Sommarsemester – som en möjlighet eller en utdragen plåga som ska genomföras?

När jag var liten bodde vi på en ö som besöktes av turister i stora mängder på sommaren, både av sommar och båtgäster i en brokig blandning. Redan innan visste vi i stort sett när alla turister skulle komma. Sommarledigheten var då mer tydligt uppdelad i två delar, det som kallades för industrisemestern och en […]

2019-06-02

Arbete som en del av livet

Vi vet inte hur många liv vi har, men vad vi vet är att vi har ett och att det är det som pågår just nu. Tänk dig att du har 100 procent energi som du har tillgång till att fördela över en dag, vecka, månad eller år. Många idag har mer eller mindre omedvetet […]ARKIV