Human leadership

– in Work, Business and Life

Human leadership är ett förhållningssätt som tar avstamp i och fokuserar på mänskliga värden och har ett tydligt fokus på roll, uppdrag och potential både i arbetet och i privatlivet. Både när vi leder oss själva och när vi leder andra. För mig handlar framtidens ledarskap om att leda människor och verksamheter på ett kraftfullt, tydligt och strukturerat sätt utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns. Det snurrar fort, med nya möjligheter, val och hinder hela tiden. Vi behöver välja till och välja bort mer fokuserat och medvetet för att använda vår energi på bästa sätt.

Den framgångsrika ledaren är grundad i sin person, ödmjuk i sitt sinne och har ett tydligt, kommunikativt och konstruktivt reflekterande förhållningssätt. Idag är vi människor den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter, och vi behöver skapa förutsättningar för oss själva att vara vårt ”bästa jag”. Min övertygelse är att när du investerar tid, resurser, energi och engagemang i dig själv och dina medarbetare kommer det direkt att visa sig i verksamhetens produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Human leadership bygger på en stark övertygelse om människans i grunden goda potential. Att leda sig själv och andra med utgångspunkt från det mänskliga perspektivet kräver mod, passion, engagemang, struktur och ett professionellt, personligt, empatiskt och intuitivt förhållningssätt.

Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade i att ledas i utveckling och förändringsprocesser framåt.

Välkommen för en kontakt!

Anne-Leé Holmbergföretagssymbolen

 

Aktuellt

Tankar och funderingar


2022-06-12

Anne-Leé, vad gör du egentligen …?

… är en fråga som jag ofta får och som inte alltid är helt enkel att svara på, eftersom kunder har olika hinder och olika behov för att ta sitt nästa steg. Jag vill gärna dela med mig av ett exempel på ett uppdrag som pågår just nu, där jag arbetar med en ledningsgrupp. Nedan […]

2022-03-06

Framåt kommer vi att mer uttalat samarbeta med kunder kring arbete och upplevelser utanför kontoret – tillsammans med Sandhamnsguiderna och More Activities.

Lead by Profession AB kommer mer uttalat att samarbeta med kunder kring arbete och upplevelser utanför kontoret – tillsammans med Sandhamnsguiderna och More Activities. Att göra någonting tillsammans är för många arbetsgivare en stor investering i både ekonomi och tid. Att kombinera affärs- och verksamhetsfokus med utvecklingsinsatser genom gemensamma aktiviteter ser jag som en självklar […]

2021-12-24

DAG 24. Önskar dig en God Jul & Gott Nytt År !

DAG 24. Du behöver veta vart du är på väg, men även hur du ska ta dig dit Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade […]

2021-12-23

DAG 23. Mod – att vara tydlig inifrån

Hur du förhåller dig till dig själv, omgivningen och uppgiften är helt avgörande för resultatet. Allt börjar hos dig – det finns inga genvägar. Human leadership är ett förhållningssätt och skapar kraft i hur du förhåller dig till dig själv, arbetet, affärerna och livet. Helt enkelt, hur du är. Human leadership bygger på en stark […]

2021-12-22

DAG 22. Ta beslut med både hjärta och hjärna

Tänk dig att du står inför ett beslut. Du har samlat alla fakta, ändå är det något som inte känns bra. Vi människor är naturligt smarta i grunden när vi utgår från och är vårt ”bästa jag”. Jag brukar använda två utgångspunkter som handlar om ”fakta” och ”feeling” (känsla). Vi behöver sortera i våra tankar […]ARKIV