Human leadership

– in Work, Business and Life

Human leadership är ett förhållningssätt som tar avstamp i och fokuserar på mänskliga värden och har ett tydligt fokus på roll, uppdrag och potential både i arbetet och i privatlivet. Både när vi leder oss själva och när vi leder andra. För mig handlar framtidens ledarskap om att leda människor och verksamheter på ett kraftfullt, tydligt och strukturerat sätt utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns. Det snurrar fort, med nya möjligheter, val och hinder hela tiden. Vi behöver välja till och välja bort mer fokuserat och medvetet för att använda vår energi på bästa sätt.

Den framgångsrika ledaren är grundad i sin person, ödmjuk i sitt sinne och har ett tydligt, kommunikativt och konstruktivt reflekterande förhållningssätt. Idag är vi människor den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter, och vi behöver skapa förutsättningar för oss själva att vara vårt ”bästa jag”. Min övertygelse är att när du investerar tid, resurser, energi och engagemang i dig själv och dina medarbetare kommer det direkt att visa sig i verksamhetens produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Human leadership bygger på en stark övertygelse om människans i grunden goda potential. Att leda sig själv och andra med utgångspunkt från det mänskliga perspektivet kräver mod, passion, engagemang, struktur och ett professionellt, personligt, empatiskt och intuitivt förhållningssätt.

Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade i att ledas i utveckling och förändringsprocesser framåt.

Välkommen för en kontakt!

Anne-Leé Holmbergföretagssymbolen

 

Aktuellt

Tankar och funderingar


2020-12-29

Året 2020 – vilket år.

Under året har det blivit mycket tid på, i och vid havet. För mig är det som att tanka mig själv med en härlig känsla av ”mitt bästa jag”. När jag spenderat tid vid berg och hav – blir allt så bra. Tankar och känslor som inom mig kan vara otydliga och oklara blir där […]

2020-06-30

Att skapa och bygga framtidstro genom framtidsfokus

Det är många organisationer och verksamheter som mer eller mindre medvetet befunnit sig i någon form av vänteläge, men även handlat i panik utan framtidsfokus och framtidstro under covid-19-virusets järngrepp. Det är till viss del fortfarande skakigt och gungigt, även om vi generellt sett har mer kunskap och konkreta planer nu än för några månader, […]

2020-04-17

En ny verklighet

När det blåser och är tuffa tider är det ännu viktigare att hålla sig till grundplanen så långt som möjligt – men anpassa till nya behov. Mitt nya behov av att använda och lära mig nya tekniska verktyg som till exempel teams, zoom, dela skärmar, dela dokument hit och dit och titta på instruktionsfilmer i […]

2020-02-02

Här kommer den igen – Texten om att ”Lita på livet”

För att vi ska kunna lita på oss själva och andra behöver vi ha tillit till livet som helhet – även när vi tvivlar. Denna vecka fick jag ett härligt mejl från en chef på temat tillit till livet, och med hans tillstånd delar jag det här nedan: ”Tack för mötet och återkopplingen av ledarprofilen, […]

2019-12-30

Tack för året 2019 !

Om någon dag skriver vi år 2020 – ett nytt decennium, det känns stort. Ritualer i form av att summera, fira och elda har ni som träffat mig hört massor av och som jag arbetar med i vardagen hela året om som ett sätt att skapa en mer tydlig känsla och riktning av vad som är […]ARKIV