13. Dag 13. Hur ser uppstarten ut av ett företags anpassat ledarprogram ?

2022-12-13

Vårt fokus i uppstarts fasen är att inventera nuläge samt behov i syfte att identifiera grundplattformen för ledarprogrammet. 

Nedan ett antal grund steg som vi tillsammans arbetar oss igenom. 

  • Genom kreativa, informativa och framåtriktade möten tar vi del av det grundarbete som kunden redan investerat i kopplat till ledarskap. 
  • Vi genomför strukturerade intervjuer med några, förslagsvis nyckelpersoner, chefer i verksamheten med fokus på ledarskap, kultur och värdegrund. 
  • En gemensam grundplan skapas samt att vi sätter upp förutsättningar för det praktiska genomförandet.
  • Presentation och information för ledningsgruppen samt lyssna in vad vi kan behöva ta med oss i förankrings syfte inför starten.
  • Vi skapar en visuell överskådlig bild av programmet samt anpassar upplägg, innehåll och fokus.
  • Ledarprogrammet startas upp tillsammans med cheferna.

Vill vara tydlig med att av erfarenhet händer det att ovan steg kommer i en annan ordning beroende på hur beslut och förankrings processerna ser ut internt hos kunden.

Anne-Leé Holmberg