Dag 24. Holisticretreats.se

Stort tack till alla er för året 2022 ! Jag ser med glädje, tacksamhet och förväntan fram emot nästa år då jag och Lead by Profession AB även kommer att erbjuda holistiska retreats. Ett beslut som är tagit utifrån ett behov som vi tydligt kan se hos många vi mött framförallt sista två åren. Under […]

Läs mer...

Dag 23. Whats your intention

Vi lever i en intuitiv tidsålder som gör att vi mer och mer behöver vårt ”bästa jag” med oss i vårt dagliga liv. Inne i dig, i ditt hjärta finns tillgång till en djupare intelligens, energi och livskraft. Här finns massor av information, inre visdom och kraft – härifrån skapas mening, livslust och glädje. När […]

Läs mer...

Dag 22. Vattna det du vill skall växa

Vattna det du vill skall växa.– Var ska jag börja ? Välj det som gör störst skillnad på kort och långsikt. Anne-Leé Holmberg

Läs mer...

Dag 21. Kärlek eller rädsla

Alla våra känslor har kärlek eller rädsla som grund, dom är oförenliga och kan inte upplevas samtidigt.  Genom en ökad medvetenhet kring vilka våra grundkänslor är och hur dom får oss att agera och varför dom finns – tror jag att många fler naturligt skulle ställa fler frågor till sig själva när nervsystemets ”fight and […]

Läs mer...

Dag 20. Sårbarhet

Ibland kan livet pröva oss på ett sätt som gör att det känns mer eller mindre hopplöst, tomt och mörkt. En känsla som kan beskrivas med många ord som tex. låg på energi, hudlös och sårbar är det som kommer till mig just nu. Alla behöver inte någon att prata med när den här känslan […]

Läs mer...

Dag 19. Du är dina val

Det betyder inte att du kan välja allt du vill i ditt liv. Men ditt mindset, vilja, attityd och inställning är avgörande för att valet skall kännas grundat i dig och en känsla av nöjdhet. Inför ett valUtifrån omständigheter som är gör jag det bästa av situationen. När valet är gjortUtifrån omständigheter som var där […]

Läs mer...

Dag 18. Inre visdom

Jag är övertygad om att i grunden så har vi alla konstruerats på ett sätt som gör att tanken är att vi skall utgå ifrån vår inre visdom och röst när vi lever våra liv här på jorden.  Om vi utgår ifrån att sann kunskap kommer ifrån vår intuition som sitter i kroppen med starka […]

Läs mer...

Dag 17. Du är redan bra

Du är redan bra.Du behöver inte fixas till. Anne-Leé Holmberg

Läs mer...

Dag 16. Om allt var möjligt

Om allt var möjligt  Hur skulle du leva då ?Vad skulle du göra ?Med vilka ? Anne-Leé Holmberg  

Läs mer...

Dag 15. Skapa tillit genom kommunikation

Trovärdighet Du gör vad du säger att du ska göra och det vi kommit överens om. Öppenhet Du delar öppet information med andra om det du kan dela med dig av. Mentalt närvarande Du är pålitlig och tillgänglig. När du är tillgänglig lyssnar du intresserat och visar förståelse och intresse. Du säger vad du menar […]

Läs mer...