Anne-Leé, vad gör du egentligen …?

… är en fråga som jag ofta får och som inte alltid är helt enkel att svara på, eftersom kunder har olika hinder och olika behov för att ta sitt nästa steg. Jag vill gärna dela med mig av ett exempel på ett uppdrag som pågår just nu, där jag arbetar med en ledningsgrupp. Nedan […]

Läs mer...

Framåt kommer vi att mer uttalat samarbeta med kunder kring arbete och upplevelser utanför kontoret – tillsammans med Sandhamnsguiderna och More Activities.

Lead by Profession AB kommer mer uttalat att samarbeta med kunder kring arbete och upplevelser utanför kontoret – tillsammans med Sandhamnsguiderna och More Activities. Att göra någonting tillsammans är för många arbetsgivare en stor investering i både ekonomi och tid. Att kombinera affärs- och verksamhetsfokus med utvecklingsinsatser genom gemensamma aktiviteter ser jag som en självklar […]

Läs mer...

DAG 24. Önskar dig en God Jul & Gott Nytt År !

DAG 24. Du behöver veta vart du är på väg, men även hur du ska ta dig dit Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade […]

Läs mer...

DAG 23. Mod – att vara tydlig inifrån

Hur du förhåller dig till dig själv, omgivningen och uppgiften är helt avgörande för resultatet. Allt börjar hos dig – det finns inga genvägar. Human leadership är ett förhållningssätt och skapar kraft i hur du förhåller dig till dig själv, arbetet, affärerna och livet. Helt enkelt, hur du är. Human leadership bygger på en stark […]

Läs mer...

DAG 22. Ta beslut med både hjärta och hjärna

Tänk dig att du står inför ett beslut. Du har samlat alla fakta, ändå är det något som inte känns bra. Vi människor är naturligt smarta i grunden när vi utgår från och är vårt ”bästa jag”. Jag brukar använda två utgångspunkter som handlar om ”fakta” och ”feeling” (känsla). Vi behöver sortera i våra tankar […]

Läs mer...

DAG 21. Att göra val –din relation till och erfarenhet av val

Oavsett om du är medarbetare, chef eller ”bara” människa, dyker det ibland upp nya omständigheter eller nya förutsättningar runtomkring oss. Då finns det ett värde i att stanna upp för att sortera och strukturera inför nästa steg – både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. För många är ett bra första steg att skapa en […]

Läs mer...

DAG 20. Tänk om du redan har allt du behöver just nu

Oavsett om det är i arbetet eller privatlivet, gör vi ibland resan svårare än vad den egentligen behöver vara. Tänk om vi redan har allt vi behöver just nu? Tänk om vi bara behöver träna oss på att grunda all kunskap och erfarenhet vi har, för att skapa en känsla som gör oss kompetenta och […]

Läs mer...

DAG 19. Hur bidrar du till andra att få tillit till sig själva

Tillit till sig själv är första steget för att kunna ha tillit till andra. Men hur kan vi bidra till andra att nå dit? För mig är det att genom handling och goda avsikter visa att vi bryr oss, bryr oss på riktigt. Att uppriktigt, med goda intentioner, goda avsikter och med ”snälla ögon ” […]

Läs mer...

DAG 18. Drömma är att skapa framtid

Sann lycka är baserad på sann lycka från ditt hjärta. Med det som grund är det viktigt att vi tar oss tid att drömma oss iväg ibland. Några av oss behöver intellektualisera våra drömmar och andra mer landa i den goda känslan. När vi förenar hjärna, hjärta, ekonomi och våra grundvärderingar skapas ett fokus av […]

Läs mer...

DAG 17. Sanningen – vad är sant för dig

Tro på det som är rätt och sant för dig. Att stanna till och reflektera, tänka efter före, är oftast det vi konkret behöver göra för att inte bara agera på vad andra tror, tycker och känner. Att göra det som känns rätt för dig, är inte alltid lätt och innebär tyvärr inte heller alltid […]

Läs mer...