Dag 6. Align Human & Strategy

2022-12-06

Align Human & Strategy

Align Human & Strategy – förena människor och strategier –  är en payoff som för mig symboliserar den självklara kombinationen av det mjukt mänskliga och det hårt resultatfokuserade. Det här är något som jag hela mitt arbetsliv sett som naturligt att hålla fokus på och bidra till.

Lead by Profession finns representerade i alla branscher där människor finns. Mest i det privata näringslivet men även inom den offentliga marknaden. Tillsammans med ledningsgrupper, nyckelpersoner, ledare och chefer skapar vi långsiktiga synbara resultat genom konsultativa uppdrag. Huvudfokus är ledarutveckling i samband med utveckling och förändringsarbete på verksamhet och individnivå.

Det skapas genom ett unikt ledarperspektiv och erfarenhet som bidrar till att du som ledare når dina mål. Du får även tillgång till praktiska, konkreta verktyg och nya perspektiv i och för ditt sätt att leda människor och verksamheter mer framgångsrikt.

Anne-Leé Holmberg