Kunder och uppdrag

”Align Human & Strategy – förena människor och strategier –  är en payoff som för mig symboliserar den självklara kombinationen av det mjukt mänskliga och det hårt resultatfokuserade. Det här är något som jag hela mitt arbetsliv sett som naturligt att hålla fokus på och bidra till.” Anne-Leé Holmberg

Lead by Profession finns representerade i alla branscher där människor finns. Mest i det privata näringslivet men även inom den offentliga marknaden. Tillsammans med ledningsgrupper, nyckelpersoner, ledare och chefer skapar vi långsiktiga synbara resultat genom konsultativa uppdrag. Huvudfokus är på ledarutveckling i samband med utveckling och förändringsarbete.

Läs mer om vad vi kan erbjuda, under rubriken ”Tjänster”.

Exempel på kunder vi genomfört uppdrag tillsammans med