Sagt om oss

Här är några exempel på feedback som jag fått från olika kunder. Min tanke är att det ska kunna ge dig en bild av hur det är att arbeta med mig.

Välkommen att höra av dig till mig, Anne-Lee Holmberg,  för att få veta mer.

”Anne-Leé Holmbergs professionella arbetssätt och samtidigt varma hjärta, har gjort det mycket värdefullt för mig att arbeta med henne.”

”Lead by Profession arbetar utifrån ett bestämt mål och är tydlig med att förankra det hos uppdragsgivaren. De bästa rekommendationer!”

”Anne-Leé Holmberg är metodisk och analytisk när det kommer till att bryta ner problem och frågeställningar till mindre, hanterbara delar. Detta gör hon genom att använda en blandning av sin gedigna kunskap inom bland annat coaching, metodik, organisationsutveckling, psykologi, personlig yrkeserfarenhet och sunt förnuft.”

”Anne-Leé Holmberg har en stor integritet, professionalitet och framförallt ett genuint intresse för människor som lyser igenom. Hon vet vad hon pratar om och har en unik förmåga att skapa tillit. Sedan 2010 har jag vid flera tillfällen kontaktat henne när jag behövt vägledning och jag har aldrig blivit besviken. Jag rekommenderar henne varmt och nästa gång mitt företag ska hyra in en extern verksamhetsutvecklare/coach är valet enkelt.”

”Jag kom i kontakt med Anne-Leé Holmberg i samband med att jag behövde professionell rådgivning när det gällde att hantera personal som efter en större omorganisation behövde gå vidare till nya roller både inom och utom vårt företag. Jag fick genom vårt nära samarbete kring denna typ av ganska knepiga frågor ett mycket stort förtroende för Anne-Leé Holmbergs förmåga att på ett konkret och praktiskt sätt stödja mig i denna typ av processer. Då jag vid denna tidpunkt ganska nyligen tillträtt en ny roll med stora utmaningar kände jag att jag ville arbeta vidare med mitt ledarskap. Anne-Leé Holmberg och jag inledde därför ett fortsatt sambete kring ett individuellt ledarskapsutvecklingsprogram för mig själv. Ett program som på ett konstruktivt och konkret sätt, vill jag hävda, men även baserat på direkt feedback från min egen ledningsgrupp, gjort mig till en bättre ledare. Som ett naturligt resultat av detta samarbete, som kunnat baseras på en djupare förståelse för mig i min ledarroll och de utmaningar vår verksamhet ställs inför, genomför vi ett utvecklingsprogram för hela min ledningsgrupp. I syfte att bättre utnyttja de samlade kompetenser och förmågor som finns där. Detta program har redan skapat ett bättre samarbete, öppenhet och koordinering inom ledningsgruppen och är mycket uppskattat av medlemmarna. Sammanfattningsvis har sambetet med Anne-Leé Holmberg, under snart 2 år, skapat ett flertal påvisbara och mätbara förbättringar för vår verksamhet i form av förbättrat samarbete, förbättrad återkoppling om ledarskapet både för mig själv och inom verksamheten som helhet. Det bör i sammanhanget nämnas att vår verksamhet under denna period överträffat våra effektiviserings- och kvalitetsmål. Anne-Leé Holmberg har visat en mycket stor förmåga att tolka de förbättringsområden som finns i vår verksamhet och på ett konkret och begripligt sätt kunnat stödja oss i våra ledarroller, i en verksamhet med fortsatt stora effektiviserings- och förändringskrav.”

”Hon har bidragit starkt till min utveckling genom att synliggöra för mig vad som kan hindra mig i min karriär och hur jag genom konstruktiva åtgärder kan ta mig vidare.”

” Anne-Leé Holmberg lärde mig att njuta av framgångarna när det går riktigt bra och inte ’måla fan’ på väggen och undra om jag får vara så här lycklig och om livet kan vara så här bra. Att, som hon sa, rida på framgångsvågen och ta för mig av det som händer.”

”Min första kontakt med Lead by Profession var att som nytillträdd chef få stöd i svåra samtal med en medarbetare som inte presterade enligt förväntan. Det stöd och den coaching som jag fick hjälpte mig att förbereda, genomföra samt analysera de svåra samtalen. Men det fanns ytterligare en dimension och det var min personliga utveckling … lära mig saker om mig själv och därmed utvecklas.”

” Hon har koll på processen och vet vad som behöver göras av mig, men också av andra inblandade person  hon har hela tiden handlingsplanen i åtanke. Det arbetssättet är något jag tar med mig för framtida behov.”

” Mellan 2008 – 2012 har jag anlitat Anne-Lee Holmberg i utvecklingsarbeten av såväl min ledningsgrupp som enskilda individer, bl a mig själv. Något av det jag uppskattar allra mest hos Anne-Lee är hennes förmåga att på olika sätt få individer att få insikter om deras styrkor och svagheter. Hon arbetar utifrån ett bestämt mål som hon också är tydlig med att förankra hos uppdragsgivaren. Jag vill lämna henne mina bästa rekommendationer att som coach/mentor.”

”Jag tycker om Anne-Leé Holmbergs raka, men ändå empatiska sätt att agera. Det har passat mig.”

”Anne-Leé Holmberg har hjälpt mig i min karriärplanering på många sätt. Efter att ha hamnat i ett komplicerat läge på min dåvarande arbetsplats då jag bytt tjänst ett antal gånger inom samma avdelning, dels genom att ha varit en kollega på den avdelningen, blivit chef över den och sedan blivit en seniorresurs på samma ställe, behövde jag hjälp med att reda ut mina tankar om vad jag har för egenskaper, var och hur jag kan använda dem bäst och vart jag är på väg både på kort och på lång sikt. Anne-Leé Holmberg hjälpte mig i min process att strukturera upp mina tankar och ge mig verktyg och se det man inte alltid ser själv när man är mitt i situationen. Vårt samarbete pågick i cirka 6 månader.”

”Idag har jag tagit steg som jag antagligen inte hade tagit utan den hjälp jag fick av Anne-Leé Holmberg. Jag vet idag vad som är bäst för mig både på kort och lång sikt och jag har dessutom kvar de verktyg som jag behöver när jag ska ta mina nästa steg i karriären. Det ger mig en extra trygghet att veta vilken metod och verktyg som jag ska använda framöver.”

”Hon har varit lätt att samarbeta med, hon har förmågan att på ett positivt sätt ställa svåra frågor. Dessutom har hon förmågan att få en att ställa krav på sig själv och hon lyckas se ens unika situation. Jag är mycket glad över att fått samarbeta med just Anne-Leé Holmberg, och har bara gott att säga. Dessutom hoppas jag att jag kommer att kunna ha en fortsatt kontakt i framtiden!”