Tjänster

”Jag har under många år tränat mig på att lyssna och ställa kraftfulla, framåtriktade och relevanta frågor som skapar insikt och medvetenhet. Det i sin tur skapar kraft och energi för personen själv att upptäcka nya möjligheter och lösningar i relation till sitt mål.” Anne-Leé Holmberg

Min övertygelse är, att först när vi människor själva blir medvetna om hur vårt beteende och förhållningssätt påverkar vår förmåga att åstadkomma det vi säger att vi vill, så kommer förändringen att ske på riktigt.

Alla som har valt att arbeta som ledare har enligt min erfarenhet inte alltid ett välutvecklat lyssnande eller är kommunikativa, inspirerande och modiga. För mig är en tydlig ledare någon som bidrar till omgivningen och är optimal för helheten i sitt uppdrag – vilket skapar positiva, synliga och mätbara resultat i organisationens verksamhet.

Lead by Profession erbjuder konsultuppdrag till företag och organisationer samt till enskilda individer. Tillsammans med ledningsgrupper, nyckelpersoner, ledare och chefer skapas långsiktiga, mätbara och synliga resultat. Vi fokuserar huvudsakligen på ledarutveckling och stöd till kunder i samband med utvecklings- och förändringsarbete.

Vårt arbetssätt är en stor del av vårt bidrag, bl.a. förenar vi människor och strategier till ett mätbart mervärde, visar på sambanden – hur det ”hänger ihop” – genom vår strategiska och operativa kompetens, samt finner på innovativa och effektiva lösningar. Ett uppdrag kan handla om ett eller flera av följande områden, vilket/vilka blir tydligt vid ett första möte.

– Chef- och ledarutveckling. Ledarskap handlar inte bara om att förstå sig själva och andra. Framgångsrika ledare har även utvecklat en förmåga att hantera olika situationer samt har en metodik som stödjer framåtriktade processer.

Förändringsledning. Ett väl genomfört förändringsarbete är att lyckas förena människor och strategi på ett framgångsrikt sätt. Detta skapar över tid en starkare organisation, och stärker samtidigt chefer och medarbetare.

– Individuella program. Individuella program är för mig just – individuella. Det gemensamma är att vi genom tidsbestämda och effektiva samtal utgår från nuläget för att sedan arbeta metodiskt, strukturerat och framåtriktat i syfte att skapa resultat i relation till ditt mål.

– Ledningsgruppsutveckling. Ledningsgruppen har ansvar för att organisationen arbetar effektivt på operativ nivå, samtidigt som man ser till verksamhetens omvärld och framtid genom att hålla fokus på strategiska frågor.

Att skapa gemensamma resultat, Performance Management. Hur väl en organisation skapar resultat är beroende av hur väl man lyckats matcha medarbetarnas kompetens och motivation med den strategi som organisationen kopplat till uppsatta förväntningar.

En fördjupad presentation av respektive område finner du när du klickar på länkarna för varje verksamhetsområde. Eller kontakta mig, Anne-Leé Holmberg, direkt för att få mer information.