Dag 10. Många chefer och ledare upplever att…

2022-12-10

Många chefer och ledare upplever att… 

  • Fler och fler medarbetare på alla nivåer söker med nyfikenhet om vad dom vill med sina liv – stora existentiella frågor.
  • Det finns ett ökat behov av mer kunskap om mänskliga drivkrafter och våra drivsystem på ett djupare plan för att kunna möta medarbetaren som chef, ledare och arbetsgivare.
  • Ett behov av konkreta verktyg för ”stress” samt en stor nyfikenhet av litteratur.
  • Det finns ett stort behov hos mer eller mindre alla att ses vid fysiska möten för att kombinera affärs- och verksamhetsfokus med aktiviteter utanför kontoret. 

Anne-Leé Holmberg