DAG 14. Skapa en god känsla vid förändringar

Det blir enklare om vi utgår ifrån att utveckling genom förändring i grunden är positiv. För de flesta av oss är det lättare att leda sig själv och andra genom förändringar, när vi själva valt förändringen än när andra väljer åt oss. Vad som behövs är oftast bara att vi avsätter tid för tankar och […]

Läs mer...

DAG 13. Tillit till dig själv och andra

För att ha/få tillit till andra behöver du ha tillit till dig själv. Detta är inget som du får, utan något som du själv skapar. När jag googlar på ordet tillit hittar jag bland annat dessa synonymer: förtroende, förtröstan, tillförsikt, förlitan, tilltro, tro, hopp, lit (motsatsord: misstro). Det känns hoppfullt. Inte är det så konstigt […]

Läs mer...

DAG 12. Leda dig själv och andra

När du leder dig själv behöver du ha tillit till dig själv. Då kommer andra att av egen kraft få del av din goda energi och ditt framåtriktade sätt att leda i din person och profession. Din energi, ditt sätt att förhålla dig och ditt humör smittar. Men det börjar hos dig. Min erfarenhet är […]

Läs mer...

DAG 11.Vara tydlig med dig själv och andra

För att vara tydlig i din person och profession behöver du kunna tänka klart – i grunden är det enkelt. När du satt ord på vad din hjärna och ditt hjärta ska kommunicera, skapar du en ”grundplan” att utgå ifrån. Vägen dit behöver du göra på ditt sätt. Vissa behöver sitta ner med sin dator, andra […]

Läs mer...

DAG 10. En tydlig ledare i praktiken

Vad kan det konkret innebära att bli en mer tydlig ledare – för sig själv och andra? Ett exempel är ”kartan och kompassen”. Chefer och ledare har idag ofta ansvar som är komplexa att förstå och det finns inte alltid inplanerad tid att sitta ner och skapa en plan för den förståelsen. Ändå menar jag […]

Läs mer...

DAG 9. Ditt bästa jag

Vi har alla massor av kraft och potential, men det bygger på att vi kan tänka klart för att kunna agera utifrån den.Utgå och bygg utifrån att du redan är bra, du behöver inte ”fixas till”. Bygg på det du redan är och gör som ditt intellekt och hjärta berättar är rätt väg för dig. […]

Läs mer...

DAG 8. Arbete – EN del av livet

Många idag har glömt bort att arbete är EN del av livet. Vi är olika på många sätt och har olika förutsättningar men vi har lika mycket tid att fördela över en dag, vecka, månad eller år. De flesta av oss spenderar en stor del av vår vakna tid på arbetet. Det gör att vi […]

Läs mer...

DAG 7. Ett arbetsklimat som bidrar till positiva ekonomiska resultat

Jag fick en fråga: Hur får man till en förändrad arbetsmiljö som bidrar till att både de anställda och arbetsgivaren når sin fulla potential? I grunden tror jag det är enkelt. Det handlar om att förhålla sig till sina medarbetare som människor, oavsett vilken roll de har, och bidra med strukturerade humanistiska processer i vem […]

Läs mer...

DAG 6. Den mest värdefulla tillgången

Den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter är vi människor. Den framgångsrika ledaren är grundad i sin person, ödmjuk i sitt sinne och har ett tydligt, kommunikativt och konstruktivt reflekterande förhållningssätt. Idag är vi människor den mest värdefulla tillgången i våra verksamheter, och vi behöver ta ansvar för och skapa förutsättningar för oss själva att […]

Läs mer...

DAG 5. Goda avsikter skapar alltid goda resultat

När vi är tydliga i vår kommunikation med oss själva och andra fungerar oftast våra relationer. Vi människor består i grunden av en positiv uppsättning potential, kraft, energi eller vad du väljer att kalla det. Med det som utgångspunkt är jag övertygad om att alla människor naturligt har en ärlig önskan och avsikt i att […]

Läs mer...