Dag 5. Att leda i ovisshet

2022-12-05

I oro ligger mycket kraft och energi när vi mer medvetet använder den som ett sätt och ett verktyg för att skapa en ny verklighet.

När vi medvetet väljer att fokusera på det vi kan påverka för att tex minimera risk så börjar vi omedvetet, medvetet flytta oss långsamt framåt för att skapa en känsla av en plan och med små steg börja bygga en ny verklighet. 

Var uppmärksam på hur det låter i ditt huvud och hur det känns i din kropp  

  • Vad är din oro ?
  • Vad är andras oro?
  • Vad är din bild, ditt sätt att se på det som är framför dig?

Nedan tips på vägen, jag vill vara tydlig med att tips inte alltid fungerar.

  • Fokusera på det du kan påverka
  • Var omtänksam med dig själv och din egen energi
  • Köp tid när det är möjligt
  • Gör konkreta saker i vardagen som skapar en må bra känsla, gärna i din hemmiljö eller på en plats som bidrar till din energi påfyllande. 
  • Ta en stund för dig själv och sortera upp i dina egna tankar.
  • Påbörja ett arbete med att skapa en känsla av en plan, ett första nästa steg.

En dag i taget.

Tänk på, att en tanke skapar en känsla som skapar handlingar och agerade.

Anne-Leé Holmberg