Hur vi arbetar

”Lead by Profession skapar förutsättningar för ett tydligt och kommunikativt ledarskap genom att förena människor och strategier på ett synligt och mätbart sätt.” Anne-Leé Holmberg

Att leda genom ledarskap – Human leadership as a lifestyle – handlar för mig om hur vår grundsyn på andra människor speglas i vårt synsätt och i vårt förhållningssätt i mötet med andra människor. Det som skiljer ledare åt är att framtidens ledare har ett väl utvecklat lyssnande, är kommunikativa, inspirerande och modiga. Lead by Profession vill vara din partner i processen till ett tydligt och empatiskt ledarskap.

När vi inleder ett samarbete träffas vi för en första kontakt. Jag använder mig av ett konsultativt förhållningssätt, och min erfarenhet är att det genom relevanta frågor och svar går att göra en god bedömning av relevanta insatser för önskade synbara resultat.

I mötet resonerar vi oss fram till en bra lösning på upplägg och innehåll. Ibland görs detta utifrån en specifik situation, andra gånger utifrån ett helhetsperspektiv Tydlighet, ledarskap, insikt och medvetenhet är nyckelord i Lead by Professions arbete med kunder.

För mig är det självklart att kombinera det mjukt mänskliga med det hårt resultatfokuserade – att förena människor och strategier. Med min ekonomiska bakgrund har jag ett tydligt affärsmässigt fokus i varje uppdrag. Det kombinerar jag med en väl utvecklad metodik kring coaching, baserad på individens eget ansvar och potential. Målbilder och målfokus är verktyg i mötet i syfte att skapa framåtriktade processer.

Kunderna finns mest inom det privata näringslivet, men även inom den offentliga marknaden. Tillsammans med ledningsgrupper, nyckelpersoner, ledare och chefer skapas långsiktiga synbara resultat. Huvudfokus är på ledarutveckling i samband med utveckling och förändringsarbete.

De områden jag huvudsakligen arbetar inom är chef- och ledarutvecklingsprogram, ledningsgruppsutveckling, förändringsledning, performance management-processer samt individuella program. Vid vår första kontakt blir det tydligt om uppdraget handlar om ett eller flera av dessa områden. Här är några exempel på uppdrag jag genomför:

  • Specialdesignar ledarträningsprogram
  • Coachar ledningsteam
  • Tränar chefer inför tuffa samtal
  • Tydliggör och implementerar kundprocesser, -arbetssätt och -metodik
  • Stödjer på strategisk nivå ledningsfunktioner i process och kommunikation inför förändringar och omorganisationer
  • Skapar och genomför individuella utvecklingsprogram för chefer och medarbetare

Under hemsidans rubrik ”Tjänster” beskriver jag närmare de olika tjänsteområden som Lead by Profession erbjuder. Här lyfter jag också fram några uppdrag/frågeställningar från företag och organisationer som jag arbetat med.

Varmt välkommen för en första kontakt!