Dag 9. Några utmaningar kopplat till ledarskap från chefsgrupper jag mött under året

2022-12-09

Några utmaningar kopplat till ledarskap från chefsgrupper jag mött under året

  • Att bli sedd, ibland för sedd – en känsla av att bli kontrollerad, avsaknad av tillit.
  • Att bli rigid , ”fyrkantig” ”-  ”alltid och aldrig”.
  • Att tappa individperspektivet – vem är ”människan” på andra sidan.
  • Att i möten anpassa sitt ledarskap –  på kontoret eller digitala plattformar.

Anne-Leé Holmberg