Dag 14. Vikten av mental förberedelse

2022-12-14

Du behöver inte vara bra hela tiden. 

”Men, när det är viktigt för dig själv –  behöver du ta ansvar för att du är tillräckligt utvilad, har energi och känner dig trygg och landad i vad du skall göra”.

Då blir det alltid bra, oavsett resultatet.
Du gjorde ditt bästa.

Anne-Leé Holmberg