Dag 12. LAS, lagen om anställning är förändrad – studiestöd ?

2022-12-12

LAS, lagen om anställning är förändrad. 

Från 1 oktober i år har det funnits möjlighet att ansöka om studiestöd som börjar gälla från 1 januari 2023. Det innebär att yrkesverksamma kan kompetens utvecklas genom studier med 80 procent av lönen medan studier pågår.

  • Stödet riktas till dig som kommit en bit i arbetslivet och består av vägledning och ekonomiskt stöd, omställnings studiestöd. 
  • Stödet syftar till att stärka din framtida anställningsbarhet på arbetsmarknaden.
  • Stödet kan nyttjas för längre eller kortare utbildningar vid flera tillfällen i yrkeslivet, totalt motsvarande 44 studieveckor på heltid.
  • Du väljer själv, det är inte din arbetsgivare som bestämmer vad du ska studera. 
  • Du kanske vill du utvecklas inom ditt yrke eller välja en ny inriktning i arbetslivet.
  • Du bestämmer själv under förutsättning att utbildningen stärker din anställningsbarhet på arbetsmarknaden. 

Kan du som arbetsgivare neka ledig för utbildningen?

  • Nej, avtalet bygger på studieledighets lagen. Min rekommendation är att genom bra samtal komma överens om datum för utbildningsstarten.
  • Studieledigheten får inte innebära allvarlig störning av arbetsgivarens verksamhet.
  • Om är det flera med samma uppdrag och kompetens som vill studera samtidigt kan några behöva skjuta fram studierna. 
  • En förutsättning för att alla parter skall se värdet på kort och långsikt av kompetensförstärkningen är konstruktivt framåtriktade möten om framtiden.

Så här långt finns det fortfarande många frågor som jag inte har svar på kring förändringar i ovan lag, men det finns mycket bra information om du vill läsa mer genom att googla dig fram. Jag kan varmt rekommendera svenskt näringsliv eller något av fackförbundens hemsidor.

Vad som är super tydligt för mig och många andra är att det kommer krävas samarbete och tydlig kommunikation i alla led från chef och ledarskapet.

Hur möter du som chef, ledare och arbetsgivare medarbetare som har beviljats studiestödet, vad tänker du ? Hör gärna av dig och berätta.

Anne-Leé Holmberg