Dag 17. Du är redan bra

2022-12-17

Du är redan bra.
Du behöver inte fixas till.

Anne-Leé Holmberg