Dag 15. Skapa tillit genom kommunikation

2022-12-15

Trovärdighet

Du gör vad du säger att du ska göra och det vi kommit överens om.

Öppenhet

Du delar öppet information med andra om det du kan dela med dig av.

Mentalt närvarande

Du är pålitlig och tillgänglig. När du är tillgänglig lyssnar du intresserat och visar förståelse och intresse. Du säger vad du menar uppriktigt. 

Fysiskt närvarande

Ditt kroppsspråk speglar vad du säger, är och gör.

Agerar

Du hanterar svåra situationer.

Konfidentiell

Du tar hand om förtroenden på ett professionellt sätt och pratar inte mindre positivt om andra. 

Anne-Leé Holmberg