Dag 22. Vattna det du vill skall växa

2022-12-22

Vattna det du vill skall växa.
– Var ska jag börja ?

Välj det som gör störst skillnad på kort och långsikt.

Anne-Leé Holmberg