Dag 18. Inre visdom

2022-12-18

Jag är övertygad om att i grunden så har vi alla konstruerats på ett sätt som gör att tanken är att vi skall utgå ifrån vår inre visdom och röst när vi lever våra liv här på jorden. 

Om vi utgår ifrån att sann kunskap kommer ifrån vår intuition som sitter i kroppen med starka preferenser från hjärtat och magen. Att den i grunden är tänkt som en kompass att utgå ifrån och som vi kan lita på när vi navigerar oss igenom livet. För mig är det bildligt som att intellektet, huvudet är kartan. Själ, hjärta och våra intuitiva preferenser symboliserar kompassen.

Förutsatt att vi har en stabil energi så kalibrerar vi oss själva helt naturligt. Alla har en inre visdom och inre röst som hjälper oss i livet 

Follow your heart
Be the light
See the light
Feel the light

Din insida är därifrån du skapar ditt liv.

Anne-Leé Holmberg