Dag 19. Du är dina val

2022-12-19

Det betyder inte att du kan välja allt du vill i ditt liv. Men ditt mindset, vilja, attityd och inställning är avgörande för att valet skall kännas grundat i dig och en känsla av nöjdhet.

Inför ett val
Utifrån omständigheter som är gör jag det bästa av situationen.

När valet är gjort
Utifrån omständigheter som var där och då gjorde jag det bästa av situationen. Om jag hade vetat det jag vet idag hade jag kanske gjort några saker annorlunda.

Om jag fick göra om valet
Om… jag ställs inför att göra ett liknande val framåt, vad tar jag då med mig i lärande syfte”? 

Jag hade en period tidigt i livet där jag samlade kloka citat och ordspråk. En av favoriterna sitter fortfarande kvar. ”Du väljer inte alltid hur du har det – men alltid hur du tar det”.

Anne-Leé Holmberg