När det inte finns mer fakta att basera ditt beslut på

2023-02-14

Tänk tanken att du står inför ett beslut. Det kanske är bråttom och du tycker att du samlat alla fakta som behövs för att fatta beslutet. Ändå är det något som inte känns bra, du vet bara inte vad. Men du behöver ändå fatta ett välgrundat beslut.

Det är inte ett sådant tillfälle när det räcker med att ta sig till ett WFI nätverk och använda en dator för att ta reda på mer. Inte heller en situation och frågeställning där du kan ringa en kollega, medarbetare eller vän för att få svar. Du behöver fatta ett beslut i en fråga där det inte finns ett självklart färdigt svar. Dilemmat är att det är något som gör att du i huvudet och kroppen känner att du inte har ett tillräckligt bra underlag för ett beslut. Vad gör du då?

Jag har funderat lite kring det här, mött andra , och hamnar ibland själv i sådana situationer. Så här tänker jag:

I grunden är det genom ökad medvetenhet om hur vi själva fungerar som vi skapar bättre förutsättningar för att hantera olika situationer och frågeställningar.

Det är nu jag vill knyta an till mina tankar om hur naturligt ”smarta” vi människor blir när vi är ”vårt bästa jag”. Jag brukar använda två utgångspunkter som handlar om ”fakta” och ”feeling” (känsla). Att bara ta ett beslut utifrån den ena eller den andra utgångspunkten gör ofta att vi inte känner att vi haft med både hjärna och hjärta i processen.

För att få tillgång till den pusselbit som saknas så att beslutet känns välgrundat i huvud och hjärta, behöver vi sortera i våra tankar och känslor. Vad är fakta? Vad är känsla? När vi gjort det arbetet med oss själva börjar vi naturligt få tillbaka tilliten till oss själva, vår goda känsla, vårt sunda förnuft – och där har vi ofta det självklara färdiga svaret.

I den föränderliga och snabba vardag, som många idag är en del av, är jag helt övertygad om att vi kommer att behöva skapa rutiner och strukturer för att få ett mer reflekterande förhållningssätt. Jag tror att vi skapar mycket klokskap när vi ger utrymme och plats för den där goda känslan, magkänslan, den intuitiva förmågan eller ”kloka rösten”.

Jag tror att både hjärna och hjärta behöver vara med i våra beslut. Beslutet blir då grundat på ett sätt som gör att svaret blir mer självklart utifrån förutsättningar och omständigheter som finns omkring när vi tar det.

Anne-Leé Holmberg

företagssymbolen