Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen har ansvar för att organisationen arbetar effektivt på operativ nivå, samtidigt som man ser till verksamhetens omvärld och framtid genom att hålla fokus på strategiska frågor.

En övertygelse är att allting blir så mycket enklare för alla inblandade när de som leder och styr företaget är tydliga och eniga i sin kommunikation och i sitt sätt att förhålla sig till organisationen.

Några frågeställningar/utgångspunkter som är vanliga när Lead by Profession arbetar med ledningsgrupper är:

  • Hur ser vårt uppdrag ut?
  • Varför finns den här ledningsgruppen? Vad ska vi ha den till? Behövs den?
  • I vilka frågor ska och behöver vi samarbeta och samverka?
  • Hur gör vi för att fokusera mer på de långsiktiga, strategiska frågorna och bli mindre operativa?
  • Hur fungerar du? Hur fungerar jag? Hur fungerar vi tillsammans?
  • När det fungerar mindre bra i vår grupp – vad behöver vi då konkret göra annorlunda?
  • Hur blir vi en ledningsgrupp för organisationen?

Alla insatser som bidrar till utveckling är självklart värdefulla. I vårt arbete med olika kunder är vår erfarenhet att det som mest av allt bidrar till organisationers produktivitet och effektivitet – en framgångsfaktor på både kort och lång sikt – är utveckling av ledningsgruppens arbete/uppdrag. När ledningsgruppen har en gemensam bild av målet och i stora drag ser hur vägen dit ser ut, skapar det en tydlighet gentemot organisationen. Alla vet vad som gäller och inte gäller.

Ett gemensamt förhållningssätt för organisationen behöver dock inte betyda att alla ska tycka lika i alla frågor. Däremot finns det ett stort värde av gemensamma utgångspunkter i vissa frågor, i syfte att skapa tydlighet kring mjuka och hårda värden och frågeställningar.

En annan stark framgångsfaktor vi har sett är när de personer som ingår i gruppen börjar komma till insikt och blir mer medvetna om hur de själva fungerar. När man ställer sig frågor som: Hur upplevs jag som individ i olika situationer? Hur interagerar och samarbetar jag med andra?

Lead by Profession absoluta övertygelse är att tydlighet skapar synliga resultat. Dessa resultat kanske inte är mätbara på en gång, men erfarenheten visar att fokus och uthållighet alltid ger mätbara värden – på alla nivåer.

Här är några exempel från olika kunder på uppdrag inom området ledningsgruppsutveckling och vad Lead by Profession bidrog med. Tanken med exemplen är att inspirera och väcka nyfikenhet.

Hur blir vi tydligare?

Hur påverkar vi varandra?

Hur samarbetar vi?

Hur får vi ett arbetsklimat som optimerar samarbetet?