Hur blir vi tydligare?

Ledningsgruppen ville bli tydligare och mer framgångsrik som grupp. Vi arbetade för att öka effektiviteten, skapa mer delaktighet samt utveckla ett gemensamt förhållningssätt till organisationen. Som grund för arbetet användes ett självskattningsinstrument.