Hur samarbetar vi?

Ledningsgruppen ville skapa en större delaktighet där alla gemensamt tog ett större ansvar i gruppen inför framtiden. Syftet med uppdraget var att öka förmågan att interagera och samarbeta i ledningsgruppen. Som grund för arbetet användes ett självskattningsinstrument med fokus på att använda varandras styrkor, kompetenser och motivatorer smartare i det dagliga arbetet.