Hur påverkar vi varandra?

Ledningsgruppen skulle göra en större strukturell och kulturell förändring, och syftet med uppdraget var att öka samarbetet och delaktigheten för att skapa en större tydlighet kring den gemensamma målbilden inför framtiden. Medlemmarna i gruppen fick en ökad förståelse för hur de påverkar andra och hur de själva påverkas av andra. Likaså hur de kan underlätta sin egen och andras utveckling.