Hur får vi ett arbetsklimat som optimerar samarbetet?

Ledningsgruppen ville öka förutsättningarna för att kunna agera som en ledningsgrupp för organisationen. Syftet med uppdraget var att skapa effektivitet i gruppen samt ett klimat som bidrog till att samarbetet i gruppen blev optimalt. Utifrån kreativa forum arbetade vi med självskattningsinstrument kopplat till vardagsnära situationer i ledningsgruppens arbete.