Att skapa gemensamma resultat

Hur väl en organisation skapar resultat är beroende av hur väl man lyckats matcha medarbetarnas kompetens och motivation med den strategi som organisationen kopplat till uppsatta förväntningar.

När det gäller att skapa gemensamma resultat  är vi övertygad om att nyckeln till en effektiv organisation är ett mer tydligt och kommunikativt ledarskap. Ett sådant ledarskap attraherar medarbetare. Man vill vara en del av den organisationen, oavsett vilken roll man har idag. I framtiden tror vi att de mest framgångsrika och effektiva organisationerna har enkla men tydliga svar på följande frågeställningar:

  • Vad är en effektiv, framtidsorienterad och väl fungerande organisation för just oss?
  • På vilket sätt kan vi leda och arbeta smartare i vår vardag?
  • Våra medarbetare – vet vi vad de vill och inte vill framöver?
  • På vilket sätt pratar vi med medarbetare som inte levererar utifrån förväntan?
  • Medarbetare som arbetar här idag, ser de oss även som sin framtida arbetsplats?
  • Har vi rätt sammansättning av kompetenser och resurser för det vi gör idag?
  • Attraherar vi de som vi vill ska arbeta hos oss i framtiden?

Vi ser även vikten av strukturerade humanistiska processer som skapar tydlighet kring vad det är för resultat organisationen förväntar sig – idag och i framtiden. Självklart ligger ett stort ansvar på ledarskapet, att skapa ett klimat som bidrar till framåtriktade processer med medarbetarna. När ledare har ett gemensamt synsätt och förhållningssätt som ledargrupp till sitt uppdrag, blir samtalen mellan chef och medarbetare konstruktiva och värdefulla för bägge parter.

Vår erfarenhet är att man ofta i organisationer fokuserar på personer som fungerar mindre bra i relation till förväntan. I vår värld är det minst lika viktigt att stödja människor som vill mycket. Återigen är tydlighet ett nyckelord. Engagerade och karriärsträvande medarbetare behöver en tydlighet om framtiden för att kunna ta ställning till om det finns möjlighet till utveckling för dem inom organisationen. Tyvärr har vi sett många duktiga medarbetare som bytt arbetsgivare av brist på tydlighet från ledningens sida – ett slöseri med tid och kraft.

Hur skapar man då en ”attraktiv arbetsplats där alla är engagerade i framtiden”? Vi tror att det är ett steg som kräver tålamod, tid, engagemang och mycket mod från alla parter. Men resultatet är att vägen till den framgångsrika och effektiva organisationen ligger öppen.

Här är några exempel från olika kunder på uppdrag inom området  Performance Management, att skapa gemensamma resultat och vad Lead by Profession bidrog med. Tanken med exemplen är att inspirera och väcka nyfikenhet.

Hur hanterar vi medarbetare som inte bidrar optimalt till verksamheten?

Hur höjer vi motivationen hos våra chefer och medarbetare?