Hur hanterar vi medarbetare som inte bidrar optimalt till verksamheten?

Företaget ville ha en samarbetspart för att utveckla en tydlig process, ett arbetssätt och en metodik för att hantera medarbetare som inte bidrog optimalt till verksamheten. Målet var att skapa en intern eller en extern lösning utifrån den aktuella situationen. Alla chefer jag arbetade med hade en aktuell medarbetare att hantera.

Första steget var ett internt arbete med ansvariga nyckelpersoner. Under ett halvår utvecklade vi en grundplattform, tydliggjorde olika roller och utvecklade en tydlig processväg. Därefter förankrade vi den med ledningen, HR och de fackliga representanterna. Efter det började jag tillsammans med en arbetsgivarrepresentant att träffa chefer i mindre grupper för att beskriva processväg. Därefter tränade jag cheferna i att använda ett coachande förhållningssätt för att skapa en bra process och klimat i dialogen mellan chef och medarbetare. Vid behov genomfördes handledning av gruppen och där fanns även möjlighet till individuell handledning.

Resultatet blev en ökad tydlighet hos kunden i att hantera dessa och liknande situationer. Intresset under uppdraget var stort även från chefer som just då inte hade några aktuella medarbetare att hantera utifrån performance-perspektiv. Detta resulterade i ett större samarbete där alla chefer i företaget fick möjlighet att genomgå ett längre ledarträningsprogram i ”Det coachande ledarskapet”.