Hur höjer vi motivationen hos våra chefer och medarbetare?

Företaget ville skapa en tydligare ”High Performance Culture” som kunde bidra till hög motivation, kopplat till kvalitet. Man ville att chefer och medarbetare skulle ta ett större gemensamt ansvar för att skapa ett klimat som bygger på tydligare kommunikation i vardagen. Målet med uppdraget var att förstärka samt att öka chefernas förmåga, säkerhet/trygghet och kvalitet inför IPM-samtalen med sina medarbetare.

Vi arbetade utifrån en modell för Performance Management som innehåller tre steg: att sätta mål, att utvärdera och att planera för utveckling. Arbetet lades upp som träningsdagar när vi tränade cheferna inför samtal med sina medarbetare. Min erfarenhet är att chefer som har ett coachande ledarskap som drivkraft i mötet med medarbetaren oftast har mer framgångsrika samtal än andra. Träningstillfällena var upplevelsebaserade och innehöll en blandning av teori, verktyg och praktisk träning kring olika medarbetarsituationer.

Träningen bidrog till att cheferna fick insikt, inspiration och möjlighet att koppla verksamhetens mål till individmål, ge mer konstruktiv och utvecklande feedback över året i syfte att stärka medarbetaren, coacha till bättre resultat, genomföra olika typer av samtal och möta olika situationer samt utvärdera resultat på ett tydligare och effektivare sätt.