Förändringsledning

2014-04-17

Ett väl genomfört förändringsarbete är att lyckas förena människor och strategi på ett framgångsrikt sätt. Detta skapar över tid en starkare organisation, och stärker samtidigt chefer och medarbetare.

Förändringsledning har fokus på människorna i en förändring, och för Lead by Profession handlar framgångsrik förändring om att kommunicera tydliga svar på frågorna:

  • Varför gör vi det här?
  • Varför gör vi det just nu?
  • Hur kommer det att påverka oss?

En avgörande förutsättning är att ledningen och cheferna accepterar den förändring som verksamheten står inför och agerar utifrån den, i en och samma riktning. I den bästa av världar ser Lead by Profession att ledningen driver förändringen, cheferna leder den och medarbetarna engageras och deltar i en process som arbetar för att skapa medvetenhet om hur vårt beteende och förhållningssätt påverkar vår förmåga att åstadkomma det vi säger att vi vill.

Lead by Professions erfarenhet är att en förändring har större möjligheter att bli framgångsrik när de som driver och leder förändringen är samspelta och tydliga i sin kommunikation. Det är då frågorna från medarbetarna kan få entydiga svar. Vilket i sin tur är förtroendeingivande och bidrar till en tydligare bild av vad förändringsprocessen innebär på kort och lång sikt. Det skapar ett naturligt lugn både för de som är kvar i organisationen och för de som väljer att gå vidare utanför.

Här är några exempel från olika kunder på uppdrag inom området förändringsledning och vad Lead by Profession bidrog med. Tanken med exemplen är att inspirera och väcka nyfikenhet.

Hur säkerställer vi framtida kompetens?

Hur gör vi för att minska antalet medarbetare?

Hur genomför vi smidigast vår omorganisation?

Hur får vi rätt medarbetare?

Hur blir vi effektivare och skapar mervärde?

Vad behöver vi göra annorlunda framöver?