Hur blir vi effektivare och skapar mervärde?

Företaget ville skapa en mer effektiv organisation för att generera nöjdare medarbetare och kunder. Det fanns en strävan att arbeta i mer styrda processer och mitt uppdrag var att tillsammans med en kollega göra en verksamhetsöversyn inför förändringen. Vi arbetade med ledningsgruppen samt nyckelpersoner i olika faser där mitt fokus var att bidra till en ökad tydlighet i ledningsgruppens kommunikationen till sin organisation.