Hur genomför vi smidigast vår omorganisation?

Företaget stod inför en omorganisation. Mitt uppdrag var att stödja chefer med förhållningssätt, metodik samt mer kunskap om vikten av tydlighet kring framtida förväntningar i de nya rollerna. Arbetade även fram konkreta möjliga vägar för de som var osäkra på om företaget de arbetade på var den bästa arbetsplatsen för dem framöver.