Hur får vi rätt medarbetare?

Företaget stod inför ett kompetensskifte och behövde stöd för att säkerställa att ”rätt” kompetens stannade i organisationen. Samtidigt ville man att de som lämnade företaget skulle få ett bra avslut. Tillsammans med nyckelpersoner arbetade vi fram en tydligare målbild samt konkreta aktiviteter som stöd för ledare och medarbetare.