Hur gör vi för att minska antalet medarbetare?

Företaget hade ett behov av att minska antalet medarbetare. Mitt uppdrag kan beskrivas som ett internt strategiarbete som innebar att tydliggöra målbilden samt skapa konkreta aktiviteter tillsammans med nyckelpersoner.