Konsultprofil

”För mig är det självklart att det går att kombinera det mjukt mänskliga med det hårt resultatfokuserade – att förena människor och strategier. Det är min drivkraft i mina uppdrag.”

Dagens ledarskap handlar alltmer om att skapa goda förutsättningar för mänskliga möten och om konsten att kunna utvecklas i förändring. Anne-Leé Holmberg har sedan mer än tjugo år tillbaka erfarenhet av uppdrag som handlar om att genomföra processer inom ledarutveckling i samband med utveckling och förändringsarbete. Idag driver hon konsultföretaget Lead by Profession och har utifrån sina tankegångar om att förena människor och strategier skapat ledarskapsmetoden Human leadership – as a lifestyle. Metoden tar stöd i utgångspunkten att det går att kombinera affärsdriven resultatfokuserad verksamhet med ett mänskligt empatiskt ledarskap.

Ibland är det en specifik situation kunden har när vi inleder ett samarbete, andra gånger mer utifrån ett helhetsperspektiv. En verksamhet kan stå inför att växa, en annan att utveckla befintlig kompetens, en tredje möter en situation där människor måste lämna sitt arbete. Vad som än är på gång, behöver det finnas tydliga processer och arbetssätt för att skapa en känsla av att alla vet vem som gör vad, och när. Då blir allt så mycket tydligare och enklare. När det finns enkelhet och tydlighet i arbetet, ökar medarbetarnas engagemang naturligt, då är det lätt att känna stolthet och tillfredsställelse med arbetet.

Anne-Leé Holmberg är driven, skarpsynt och har djupa insikter om människors potential. Hennes konsultuppdrag genomsyras av ett helhetstänk och utgår ofta från frågan: ”Hur kan jag som ledare uppnå bästa resultat, med både verksamheten och medarbetaren i fokus?”

Ett genomgående tema i uppdragen är ledarutveckling i samband med utveckling och förändringsarbete. Anne-Leé Holmberg har mångårig erfarenhet av uppdrag tillsammans med ledningsgrupper, nyckelpersoner, ledare och chefer vid implementering av processer, strategiskt förändringsarbete, chefsträning, ledningsgruppsutveckling m.m.

Några kunder om Anne-Leé Holmberg: 

”För mig personifierar Anne-Leé Holmberg affärsmannaskap när det är som bäst.”

”Anne-Leé Holmberg fick mig att bli mer konkret och tydlig i min dialog.”

”Hon ger omedelbar och rak feedback, och med sin förmåga till struktur når hon tidiga och bra lösningar.”

”Idag har jag tagit steg som jag antagligen inte hade tagit utan den hjälp jag fick av Anne-Leé Holmberg.”

”Hon har en stor förmåga att sätta sig in i olika situationer och ställa de rätta frågorna på ett sätt som leder till vidare utveckling.”