Anne-Leé Holmberg

Anne-Leé Holmberg har mångårig erfarenhet från HR och försäljning och har arbetat som ledare inom såväl konsultverksamheter som servicebranschen. Idag åtar hon sig uppdrag från ledningsgrupper, nyckelpersoner, ledare och chefer. Hennes tjänster är efterfrågade vid implementering av processer, strategiskt förändringsarbete, chefsträning kring uppriktiga samtal, ledarutvecklingsprogram och individuella program. Styrkan ligger i Lead by Professions förmåga att skapa långsiktiga och synbara resultat i sina uppdrag.

Genom att förena människor och strategier på ett synligt och mätbart sätt, skapas förutsättningar för ett tydligt och kommunikativt ledarskap. Framtidens ledarskap kallar Anne-Leé Holmberg Human leadership – as a lifestyle.

Det ligger i människans natur att vilja bidra med bra saker och göra ”rätt” saker för sig själva och andra, menar Anne-Leé Holmberg. Utifrån ett ledningsperspektiv kan man välja att se medarbetare som en kostnad, en headcount och ett problem – eller att se dem som en fantastisk resurs med massor av potential och drivkraft. Anne-Leé Holmbergs erfarenhet är att många ledare behöver vända blicken mer mot sig själva och se hur det går att bli ”smartare” i sin kommunikation, för ökat samarbete och smartare arbetssätt i vardagen. Att många ledare behöver få en ökad medvetenhet om hur de själva fungerar, för att kunna använda sig själva smartare i vardagen.

Detta leder till ett mer framgångsrikt förhållningssätt i mötet med andra och i förlängningen till ett naturligt engagemang och synbara och ekonomiska resultat Vi har oftast goda avsikter och goda intentioner men ibland blir det fel på vägen, oavsett om vi är arbetsgivare eller arbetstagare.

Lead by Profession erbjuder konsulttjänster för nyckelpersoner, chefer och ledare som vill ha hjälp och stöd i utveckling och förändringsfrågor. Anne-Leé Holmbergs unika ledarperspektiv och erfarenhet bidrar till att du som ledare når dina mål, samtidigt som du får praktiska verktyg och nya perspektiv i och för ditt sätt att leda människor och verksamheter mer framgångsrikt.