Gemensamma aktiviteter kring arbete och upplevelser utanför kontoret skapar engagemang

2022-02-28

Många arbetsgivare upplever det idag som en utmaning att attrahera, rekrytera och utveckla sina medarbetare för att få behålla dem – oavsett uppdrag och roll. Hur återskapar man starka lojalitetsband med sina medarbetare, efter år när många utfört en stor del av arbetet ifrån sin hemmiljö? Hur återfår medarbetaren sitt engagemang, fokus och arbetsglädje för det gemensamma uppdraget och arbetet på kontoret?

Fler arbetsgivare än tidigare kommer att se värdet av att träffa ALLA sina medarbetare, i större eller mindre grupper och i en annan miljö än kontoret. Detta är bakgrunden till att jag mer uttalat kommer att ha ett närmare samarbete med två företag som kompletterar mig i mina uppdrag – Sandhamnsguiderna http://sandhamn.se och More Activities https://moreactivities.se/

Vi vet att den viktigaste tillgången är vi människor på våra arbetsplatser. När vi känner arbetsglädje, engagemang och ser vägen framåt skapas ekonomiska resultat – helt naturligt.

Frågeställningar från kunder och andra arbetsgivare har det senaste året handlat mycket om:

  • Hur kan vi återskapa den härliga känslan av gemensamt fokus framåt?
  • Hur får vi med oss hela verksamheten efter pandemin?
  • Hur attraherar vi nya medarbetare?
  • Hur kan vi behålla medarbetare och fortsatt få deras helhjärtade engagemang?
  • Hur kan vi få alla att se värdet av arbetssätt som är mer inkluderande?
  • Hur kan vi återskapa känslan av ett ”vi”, mer än ett ”jag”?
  • Hur kan vi arbeta för att stärka klimatet/kulturen i vår organisation, verksamhet eller grupp?
  • Hur kan vi träffas och vilket fokus ska vi ha?
  • Hur kan det konkret gå till, vem gör vad och när?
  • Med flera…

 Vad är syfte och fokus i dessa uppdrag och samarbeten?

Syfte och fokus i dessa uppdrag och samarbeten är att kombinera affärs- och verksamhetsfokus med utvecklingsinsatser genom gemensamma aktiviteter.

Jag menar att gemensamma aktiviteter är en möjlighet för er att synliggöra och tydliggöra den grundplattform som ni står på idag. De gemensamma aktiviteterna blir en kombination av ett härligt minne och en känsla att återknyta till. En gemensam upplevelse där ni arbetar med att skapa tydlighet och bjuder in till att visa vägen framåt mot era affärsmål – samtidigt som ni har kul tillsammans genom gemensamma upplevelser. Den goda känslan följer med tillbaka till arbetsvardagen, knyter alla närmare varandra, ”tänk när vi var där”, ”kommer du ihåg”, och så vidare.

Som alltid är min övertygelse – och min erfarenhet visar att så är fallet – att när du investerar tid, resurser, energi och engagemang i dig själv och dina medarbetare kommer det direkt att visa sig i verksamhetens produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Varför ska vi investera tid och ekonomi i det här, vad kan vi förvänta för effekter?

Förväntade effekter är många – men det övergripande största bidraget är att fokus på ett naturligt sätt har förflyttats från medarbetaren som individ och människa till en konkret upplevelse och synbart värde av gruppgemenskap. En möjlighet för alla parter att känna arbetsglädje samt den positiva känslan av att ingå i ett större sammanhang på arbetsplatsen. Ensam är inte alltid stark.

När den känslan förstärks börjar vi naturligt bry oss om varandra, på ett sätt som gör att vi medvetet fokuserar tillsammans och ser vägen framåt. Längs vägen finns nu en ny öppenhet för att kompromissa, korrigera och fira gemensamma resultat.

Med andra ord – mer arbetsglädje skapar positiva ekonomiska resultat.

Hur kan en inledning på ett samarbete se ut?

När vi inleder ett potentiellt samarbete träffas vi för en första kontakt vid ett möte via Teams eller fysiskt. Jag använder mig av ett konsultativt förhållningssätt. Min erfarenhet är att det genom relevanta frågor och svar går att göra en god bedömning tillsammans av hur ni genom gemensamma insatser ska kunna nå önskade och synbara resultat.

Min roll kan variera – men huvudfokus är alltid att skapa goda förutsättningar för att slutresultatet ska uppvisa hög kvalitet. Tillsammans arbetar vi fram en struktur. Den innehåller alltid VAD vi vill se i form av önskade synbara resultat och upplevelser, samt ett tydligt HUR det ska genomföras. Resultatet är ett helhetsperspektiv samt en grov plan av vem som gör vad och när under tillfället eller dagarna, i form av ett enklare ”körschema”.

För vilka arbetsplatser kan det här vara intressant?

Detta kan vara intressant för alla arbetsgivare som ser värdet av att träffa sina medarbetare, oavsett uppdrag och roll, några gånger per år utanför kontoret i större eller mindre grupper.

En möjlighet för alla som är med och leder och styr att mer tydligt synliggöra affärs- och verksamhetsplaner i en mer avslappnad miljö och med fokus på det gemensamma engagemanget.

Vill du veta mer om hur ett upplägg kan se ut för er?

Ring gärna, eller skicka ett mejl till:

anne-lee@leadbyprofession.com

+46 70 378 94 77

Få inspiration redan nu genom att följa mig på Instagram

https://www.instagram.com/leadbyprofession/