Vikten av samarbetspartners

För mig är det viktigt att varje kund får rätt kompetens och resurs för uppdraget. Med det som bakgrund arbetar Lead by Profession i nätverk av samarbetspartners som alla har sin spetskompetens.

I utformningen av samarbete eller potentiellt samarbete använder jag en strukturerad metod för kvalitetsuppföljning av Lead by Professions samarbetspartners oberoende av uppdragets innehåll, syfte och mål.

Under uppdragets genomförande har jag en nära kontakt med Lead by Professions samarbetspartners, men framför allt i den avslutande delen av uppdraget, för att i lärande tillsammans se vad som fungerat bra och vad som kan göras annorlunda i ett eventuellt nästa uppdrag.