Metod och metodik

I alla uppdrag arbetar jag utifrån en väl utvecklad, framåtriktad metodik som är baserad på individens eget ansvar och potential. Målbilder och målfokus är verktyg i möten i syfte att skapa framåtriktade processer.

Ett nyckelord i Lead by Professions arbetssätt är tydlighet. Tydlig kommunikation går som en röd tråd genom hela mitt arbetssätt. Från första kontakten för att ge tydlighet åt uppdraget, därefter under samarbetet och till slut uppföljning och utvärdering. Ibland kan tydlighet kännas tufft att höra, men min erfarenhet är att när en person levererar tydlighet på ett respektfullt sätt och har goda avsikter, skapas positiva och synliga och mätbara resultat.

Ett annat nyckelord i Lead by Professions arbetssätt är ledarskap. Att leda genom ledarskap, handlar för mig om hur vår grundsyn på andra människor speglas i vårt synsätt och i vårt förhållningssätt i mötet med andra människor. Alla som har valt att arbeta som ledare har enligt min erfarenhet inte alltid ett välutvecklat lyssnande eller är kommunikativa, inspirerande och modiga. Det är just detta som jag tror särskiljer ledare från ledare. För mig är en tydlig ledare någon som bidrar till omgivningen och är optimal för helheten i sitt uppdrag – vilket skapar synliga och mätbara resultat i organisationens verksamhet.

I mötet med kunder använder jag ett coachande och konsultativt förhållningssätt – något som genomsyrar allt Lead by Profession gör. Coaching är en målinriktad, kraftfull metod och metodik. Att arbeta med coaching som profession ställer höga krav på coachen. För mig handlar det mycket om att lyssna på vad kunden/personen egentligen säger, tycker och vill – utan att använda och påverkas av mina egna värderingar. Jag har under många år tränat mig på att lyssna och ställa kraftfulla, framåtriktade frågor som skapar insikt och medvetenhet. Det i sin tur skapar kraft och energi för personen själv att upptäcka nya möjligheter och lösningar i relation till sitt mål. Min övertygelse är att, först när vi människor blir medvetna om hur vårt beteende och förhållningssätt påverkar vår förmåga att åstadkomma det vi säger att vi vill, så kommer förändringen att ske.