Dag 1. Vilken typ av ledarskapsprogram tror du passar oss bäst ?

2022-12-01

Att leda genom ledarskap har många namn och metoder grundade på olika filosofier tex coachande ledarskap, tillitsfullt ledarskap, situations anpassat ledarskap, det visionära ledarskapet, agilt ledarskapet eller det som jag valt att kalla humanleadership – holistic program i min verksamhet.

Det gemensamma är
– Kontinuerlig strukturerad uppföljning
– Kvittotagning, vad är det vi har hört och kommit överens om
– Ett genuint intresse människor

Utgångspunkter
– Bygga på det goda och det som fungerar
– Synliggöra och tydliggöra det positiva
– Öka medvetenheten genom kommunikation och dialog om vad som behöver bli annourlunda framåt samt vikten av ett tydliggörande kring vägen framåt.

Framgångsfaktorn är alltid HUR vi genomför det tillsammans

Anne-Leé Holmberg