Vad får jag konkret för stöd som chef, med en medarbetare som idag inte fungerar till 100 procent i sin arbetsroll?

2018-09-18

Stödet kan se väldigt olika ut, beroende på situation. För att ändå ge en bild av hur ett stöd kan se ut, kommer här en reflektion från en av de chefer jag avslutat ett samarbete med.

Samarbete med Anne-Leé Holmberg i samband med en handlingsplan för en av mina medarbetare

Anne-Leé har stöttat mig i mitt arbete med att göra en handlingsplan för en av mina medarbetare. Hon har gett mig olika infallsvinklar och tips på vägen. Jag känner att det inte har varit frågan om vad jag har gjort fel, utan mera fokus på hur man skulle kunna göra. Det har varit positiv feedback istället för att hitta fel.

Under våra träffar har jag fått förslag på upplägg, men även själv fått fundera på hur jag vill göra. Ibland har Anne-Leé varit väldigt konkret med vad som har behövts göras. Det har varit bra, för det kan behövas en viss styrning för att man ska komma framåt.

Jag har även kunna bolla idéer och tankar. För mig har det inneburit att jag kunnat testa vissa saker som jag varit osäker på om det skulle fungera.

Samarbetet med Anne-Lee och vad det har bidragit med på kort sikt:

 • En bra start
 • Kontroll på framfart
 • Snabb hjälp
 • Uppföljning
 • Planering
 • Återkoppling

På längre sikt:

 • Utvecklat min förmåga att göra en handlingsplan
 • Bättre planering
 • Vikten av uppföljning
 • Stärkt mig i min roll
 • Fått fler ”verktyg” att använda