Vad behöver vi göra annorlunda framöver?

Företaget ville ta nästa steg, utifrån en nyligen genomförd medarbetarundersökning. Mitt uppdrag innebar stöd till ledningsgruppen, ledare och medarbetare. Gemensamt skapades en handlingsplan. Med processledning arbetade vi sedan vidare under en längre tid.