Under december månad kommer du att guidas genom 24 texter likt julkalenderns 24 luckor

2021-11-30

Under december månad kommer du att guidas genom 24 texter likt julkalenderns 24 luckor i konceptet, Human leadership – in Work, Business and Life.

Min önskan med texterna är att väcka nyfikenhet och bidra till inspiration på individnivå och organisationsnivå. Jag har skrivit dem till dig som vill veta mer om hur ditt sätt att förhålla dig kan göra skillnad i ditt arbetsliv, i affärssammanhang och i ditt liv – och i din vardag.

Förhållningssätt är ett nyckelord. Vi är med oss själva var vi än är, oavsett yrkesroll, befattning och i vår vardag. Idag möter jag många som söker efter ett verktyg, arbetssätt eller metod att använda i sitt arbete och i sin vardag för att skapa känslan av tydlighet och enkelhet. Många vill även skapa en starkare känsla av att vara nöjd, engagerad, känna glädje, lust eller passion.

Jag menar att det verktyget, arbetssättet eller metoden är DU SJÄLV. Vill du veta mer, efter att du tagit del av de 24 texterna, ta kontakt med mig och Lead by Profession. Någon klok person sa en gång: ”Du behöver veta vem du är, vart du är på väg men även hur du ska ta dig dit.”

Med mig och Lead by Profession kan du skapa ett ledarskap i alla led som förenar människor och strategier på ett mer synligt och mätbart sätt. Resultatet blir ledare, team och verksamheter som är mer tydligt engagerade i att ledas i utveckling och förändringsprocesser framåt.

företagssymbolen