Till dig som är chef, ledare, nyckelperson, konferensgäst eller nyfiken– nu kan jag berätta…

2017-10-15

För att skapa ett mer tydligt och kommunikativt ledarskap för människor i arbetslivet, letar jag alltid efter bra samarbetspartners. Idag är jag extra glad att berätta att jag tillsammans med Såstaholm Hotell & Konferens kommer att erbjuda konferensaktiviteter med fokus på det kommunikativa ledarskapet.

Här får vi alla tillgång till en kreativ miljö med möjligheter för aktiviteter både inne i de traditionella konferensrummen och utomhus. Så vackert, här finns naturens alla fyra element nära oss – jord, luft, eld och vatten. Really looking forward!

Vem är regissör i ditt liv?

För hundra år sedan var Såstaholm en herrgård och pensionat för berömda, framgångsrika skådespelare. Idag kan den anrika miljön i modern tappning inspirera dig att bli regissör i ditt liv. Vem är du när du leder dig själv och andra? Vill du ta reda på hur du kan göra det på ett mer tydligt sätt?

Samarbetet med Såstaholm kommer att erbjuda dig allt från inspirationsföreläsningar till längre seminarier med workshops och aktiviteter. Mitt unika ledarperspektiv och min erfarenhet bidrar till att du som ledare får stöd i utvecklings- och förändringsfrågor, samtidigt som du får praktiska verktyg och nya perspektiv i och för ditt sätt att leda människor och verksamheter mer framgångsrikt.

Vill du veta mer?

Läs mer om konceptet Human leadership – in Work, Business and Life,

Lead by Profession och Anne-Leé Holmberg på www.leadbyprofession.com