Individuella program

2014-04-17

Individuella program är för Lead by Profession just – individuella. Det gemensamma är att vi genom tidsbestämda och effektiva samtal utgår från nuläget för att sedan arbeta metodiskt, strukturerat och framåtriktat i syfte att skapa resultat i relation till ditt mål.

Oavsett om du är medarbetare, chef eller ” bara” människa, dyker det ibland upp nya omständigheter eller nya förutsättningar runtomkring oss. Då finns det ett värde i att stanna upp för att sortera och strukturera upp inför nästa steg – både utifrån ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.
För många av oss är det skönt att skapa en egen plan eller ett beslutsunderlag som vi känner oss trygga med inför de möjliga val vi står inför. Planen kan vi sedan använda och utgå ifrån när vi närmar oss ett vägskäl eller står i ett vägskäl.

I din plan skapar du en tydligare målbild och definierar fördelar/vinster för dig själv av att nå målet. Detta är viktigt för att du ska kunna känna dig trygg mitt i förändringen. Du beskriver också ett antal delmål – steg på vägen – mot ditt mål, för att du ska veta att du är på rätt väg.

Alla behöver vi olika saker för att kunna motivera, driva och leda oss själva i vår egen utveckling. När du arbetar tillsammans med mig leds du genom frågor mot ditt mål. En sådan aktiv process mot målet skapar snabbare resultat. Du blir medveten om ditt förhållningssätt i relation till ditt mål och de möjliga konsekvenser som målet kan få.

Det finns en speciell kraft i att träffa ett neutralt, professionellt bollplank som inte är arbetsgivare, chef, vän eller familj. Det är inte alltid nödvändigt att göra det, men i vissa situationer kan det vara precis det som behövs. Min erfarenhet är att arbetsgivare som aktivt stödjer sina medarbetare att nå full potential har lättare att både behålla och utveckla kompetenser. I detta sammanhang är det lätt att glömma hälsoperspektivet. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop, och att må bra på jobbet bidrar självklart till en ökad prestation, något som också påverkar verksamhetens resultat i en positiv riktning.

Inte alltid, men ofta, ser vi ett värde i att vårt arbete återkopplas till organisationen, som ofta i våra uppdrag även är uppdragsgivare. När vi avslutar ett individuellt samarbete erbjuder vi alltid en möjlighet till ett trepartssamtal. Ledaren/medarbetaren presenterar då tillsammans med konsulten resultatet i en enklare summering av vårt arbete.

Exempel på uppdrag och mål;

 • Tydligare i rollen som ledare – att nå fram
 • Utveckla sitt ledarskap
 • Inför en ny roll
 • Inför ett nytt uppdrag
 • Ledarstöd till ansvarig ledare för gruppen
 • Förändra/förstärka beteenden i syfte att skapa kraftfullare resultatNågot behöver bli annorlunda
 • Står inför ett val
 • Framtida karriär/yrkeskarriär
 • Hälsa och livsstilsperspektiv
 • Konkretisera alternativa vägar hos min arbetsgivare alternativt utanför
 • Skapa en tydligare bild/underlag kring vad jag vill och kan
 • Nytt arbete