Nu är den snart klar och kommer finnas på App Store JIPPI !!!

2015-11-17

Lead by Professions bidrag kommer du att hitta under UTVECKLA i nedan ”dummy”

Skärmklipp 2015-11-17 16.25.41

Guiden består av sju steg som hjälper dig att vara mer strukturerad i din roll som chef och få en ökad trygghet och kunskap inför möten och samtal.

I vår vardag på arbetet tar vi oss inte alltid tid att prata klart med varandra. Det i sin tur gör att det ibland uppstår situationer där vi har olika bilder av saker. Till en början har det oftast varit små men eftersom tiden gått blivit en problembild som står i vägen och påverkar arbetet mindre positivt.

Även om man tycker eller tänker olika kan man ha bra samtal och skapa ett bra samtalsklimat. 

När man är överens om vad man är oense om är det lättare att ta ett nästa steg och hitta en långsiktig och bra lösning för båda parter. Ofta är det en process som består av kontinuerliga och strukturerade möten.

Nu ska jag fortsätta att korrläsa så att allt är på ”rätt plats” i min del.

Fortsatt bra vecka !

Anne-Lee Holmberg