Framåt kommer vi att mer uttalat samarbeta med kunder kring arbete och upplevelser utanför kontoret – tillsammans med Sandhamnsguiderna och More Activities.

2022-03-06

Lead by Profession AB kommer mer uttalat att samarbeta med kunder kring arbete och upplevelser utanför kontoret – tillsammans med Sandhamnsguiderna och More Activities.

Att göra någonting tillsammans är för många arbetsgivare en stor investering i både ekonomi och tid. Att kombinera affärs- och verksamhetsfokus med utvecklingsinsatser genom gemensamma aktiviteter ser jag som en självklar insats från i stort sett alla arbetsgivare som är medvetna om behovet av att säkerställa engagemang, kompetens och positiv arbetsglädje i verksamheten.

Vad pandemin och hemarbete tydligt synliggjort är att virtuella möten kan fungera alldeles utmärkt, men absolut inte ersätta det mänskliga mötet. Många längtar efter att ses live, även om andra har mer blandade känslor.

När vi nu långsamt börjar återgå till våra arbetsplatser finns det ett extra stort behov av att träffas fysiskt, med syftet att synliggöra och tydliggöra vägen framåt för alla medarbetare, oavsett uppdrag och roll.

Vill du veta mer om hur ett samarbete och upplägg kan se ut för er?

Ring gärna, eller skicka ett mejl till:

anne-lee@leadbyprofession.com

+46 70 378 94 77