Kultur sitter i människorna – inte i väggarna

2022-04-05

Så vad är kultur?

För mig är kultur hur vi är med varandra i grunden, en spegling av våra egna mänskliga grundvärderingar.

Att arbeta med att tydliggöra VILKA VI ÄR – VART VI ÄR PÅVÄG – DET HÄR ÄR VI, kommer att bli en av de största utmaningarna framöver för verksamheter och organisationer. Det visar aktuella företagsanalyser. Samtidigt vet vi att de som skapar bästa resultaten idag inte alltid har de bästa tjänsterna eller produkterna att erbjuda sina kunder.

Tittar vi däremot på dem som skapar positiva resultat på alla nivåer, så har de i sin organisation mänskliga resurser som VILL arbeta just där, som tar ANSVAR och bidrar med sin KOMPETENS. I grunden är det inte så komplicerat: När vi är på en plats där vi kan bidra med kompetens och upplever att det känns bra, skapas engagemang och motivation hos oss människor – och då kommer resultaten alldeles självklart och naturligt.

Jag är helt övertygad om att om några år kommer alla framgångsrika verksamheter och organisationer att arbeta med områden och frågeställningar som de nedan, integrerade i det dagliga arbetet i syfte att stödja verksamhetens mål på alla nivåer. När vi arbetar på ett sådant sätt, skapas ett fokus som finns med som stöd hela tiden. Det hjälper oss att prioritera i en vardag som oftast innebär att vi behöver tänka nytt och göra annorlunda – för att kunna vara en del av framtiden.

Exempel på områden och frågeställningar:

  • Vilka är vi?
  • Vart är vi på väg?
  • Vad står vi för?
  • Vad vill vi kommunicera?
  • Vad gör oss stolta?
  • Vad är vi beredda att försvara, vad som än händer?
  • Vad är vi beredda att sätta ner foten för?
  • osv

Resultaten kommer när vi lyckas förena människor och strategier på ett framgångsrikt sätt. När det är mer tydligt vilka vi är idag och vilken kultur vi vill ha och som stödjer verksamhetens mål, rätas många frågetecken ut, missförstånd klaras upp och timmar av diskussioner som inte leder framåt någonstans sparas in.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig

Anne-Leé Holmberg