Hur kan vi skapa mer tydliga, kommunikativa och modiga ledare som vågar vara chefer?

Företaget ville bli bättre på att kommunicera internt med varandra. Trycket från marknaden och omvärlden i just denna bransch gjorde att det var nödvändigt att hela tiden ligga i framkant för att kunna skapa goda resultat till ägarna. Målgruppen för uppdraget var alla chefer/ledare på alla nivåer och från olika verksamheter i blandade grupper. Målet var att öka chefernas förmåga att inspirera och skapa resultat genom andra. De ville också bli bättre på att lyssna, coacha och ge feedback. Slutligen ville de reflektera över och utveckla sitt personliga ledarskap.
Tillsammans med kunden specialdesignade jag ett ledarträningsprogram. Programmet var uppbyggt i tre moduler och tränade chefer i att omsätta kunskap och teori till ett mer konkret agerande i det vardagliga ledarskapet. Upplägg och innehåll syftade till att skapa just den konkreta skillnaden i mötet med andra. En stor framgångsfaktor var hur träningen var upplagd med gruppen, allt för att öka deras förmåga att förändra sitt beteende.
Ett större antal chefer genomgick träningsprogrammet i Sverige. Programmet har även anpassats till och genomförts i företagets globala organisation.