Har du laddat ner ”HR i praktiken” från App Store?

2021-07-13

Jag är helt övertygad om att det vi ser i dag i form att stöd till chefer och ledare i ”App-världen” bara börjat. Om du hade frågat mig för några år sedan hade jag med största sannolikhet haft ett mindre positivt sätt att förhålla mig till den här typen av digitalt stöd och support. Inte sett värdet. 

Den digitala världen erbjuder oanade möjligheter för alla som väljer att hoppa på det tåget. Det når ut till många, du kan använda det när det passar dig, när du behöver och när du vill.

Det betyder inte att det kan ersätta det värdefulla mötet oss människor emellan – men det är ett bra komplement.

Idag, när många har en livsstil som innebär att det professionella och personliga livet är ETT, behöver vi hitta sätt att fokusera och prioritera i våra tankar för att skapa goda förutsättningar för ”vårt bästa jag”. Att bara vara på plats fysiskt, utan att vara mentalt närvarande, skapar sällan det bästa resultatet.

De allra flesta chefer, ledare och nyckelpersoner som jag träffar har en stark drivkraft och ett högt engagemang för uppgiften. Det som ofta blir tydligt är att många behöver inspiration, stöd, struktur och bekräftelse att de är på rätt väg samt konkreta verktyg för att förbereda sig mentalt och kunna fokusera, förenkla och prioritera i sin vardag. När vi upplever att vi har sorterat mentalt bygger vi en inre trygghet, en känsla av att vi är på rätt väg för bästa resultat.

HR i praktiken-appen är framtagen tillsammans med en av mina samarbetspartners, Insight Consulting, samt Akademikerförbundet SSR, och innehåller tre delar: Rekrytera, Utveckla och Avveckla.

HR i praktiken-appen är till för dig som idag arbetar med HR, är chef eller nyckelperson och praktiskt ska rekrytera, utveckla eller avveckla.

Lead by Professions bidrag och fokus är i första hand inom området utveckla men även de andra två.

Appen är tänkt som en inspirationskälla. Kanske är du även intresserad av hur jag och Lead by Profession kan vara med och bidra för att ta fram ett innehåll anpassat till just er verksamhet och era behov – hör gärna av dig!

Anne-Leé Holmberg